کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.29252/jalc.2023.228107.1172

فاطمه زارعی؛ صغری فلاحتی


معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392

علی اکبر نورسیده؛ عبد علی فیض‌الله‌زاده؛ جواد ماستری فراهانی