ا

 • امیدعلی، احمد توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]

 • امیدوار، احمد توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]

 • امین مقدسی، ابوالحسن بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]

ب

 • باستان، سید خلیل دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]

 • بختیاری، پریسا نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 85-114]

ت

 • توانا، فاطمه بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 215-238]

ح

 • حشمتی، بهزاد دراسة الأسالیب المستخدمة فی الأمثال العامیة البغدادیة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-136]

خ

 • خانجانی، علی اوسط بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 37-62]

 • خرمی، رقیه نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]

 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 63-84]

 • خورسندی، محمود بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]

د

 • دلشاد، شهرام موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]

ر

 • رسولی، حجت حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]

 • رضایی، ابوالفضل نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 85-114]

 • رضائی، ابوالفضل دراسة الأسالیب المستخدمة فی الأمثال العامیة البغدادیة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-136]

 • رمضانی، ربابه پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 271-296]

ز

 • زهراب، حیدر بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]

س

 • سالمی، محمد بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 7-36]

 • سیدی، سید حسین معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 239-270]

ص

 • صیادی نژاد، روح الله بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 149-182]

ط

 • طباطبایی، سمیه السادات واکاویِ پیوند استعاره و فرهنگ در دیباچۀ «رسالة الغفران» بر مبنای نظریۀ استعارهْ بنیادِ شناختی-فرهنگیِ کُوِچْسِس [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 183-213]

ع

 • عبود شنان، رائد حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]

ف

 • فرع شیرازی، سید حیدر بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 215-238]

 • فرهنگ نیا، امیر دلالة التکرار و أنماطه فی شعر محمد إبراهیم أبی سنة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 137-178]

ق

ک

 • کریمی، فاطمه معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 239-270]

م

 • میثاقی، ناصر دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]

 • مسبوق، سید مهدی موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]

 • موسوى بَـفرویـى، سید محمد بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 115-148]

ن

 • ناظمیان، رضا پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 271-296]