نویسنده = عبد علی فیض‌الله‌زاده
معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392

علی اکبر نورسیده؛ عبد علی فیض‌الله‌زاده؛ جواد ماستری فراهانی


نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

وحید سبزیان‌پور؛ صدیقه رضایی


واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

ابوالفضل رضایی؛ رقیه خرّمی؛ محدثه عطااللهی


نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

غلامعباس رضایی هفتادر؛ سمیه برزین


بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

حجت رسولی؛ پریسا بختیاری


نوستالژی در شعر سمیح القاسم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

محسن پیشوایی علوی؛ گُلاله حسین‌پناهی


بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392

صلاح‌الدین عبدی؛ مدینه کریمی


بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ اویس محمدی


نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391

حسین کیانی؛ سعید حسام‌پور؛ بشری سادات میرقادری


تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391

حجت رسولی؛ محمد ظهیری؛ مصطفی زرگانی


تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

حسین ابویسانی؛ فاطمه کاری


نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

علی گنجیان خناری؛ سیّد حسین حسینی


ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

علیرضا محمد‌رضایی؛ عیسی متقی زاده؛ دانش محمدی


تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

صادق فتحی دهکردی؛ ژیلا قوامی


تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی»

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

ابوالفضل تقی‌پور؛ صبری جلیلیان؛ افسانه قاسم‌پور