ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان

دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 6-29

10.29252/jalc.2021.206173.0

احمد امیدوار؛ بهمن هادیلو؛ داوری دولت آبادی مهدی


تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-38

احسان اسماعیلی طاهری


ناسازواری تصویری در شعر سیاسی و اجتماعی بدرشاکر سیاب

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 7-49

مجتبی بهروزی؛ حسین ابویسانی؛ عدنان اشکوری؛ هومن ناظمیان


بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد علی آذر شب؛ افسانه قاسم پور؛ محمد دزفولی؛ علی‌باقر طاهری‌نیا


حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان)

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 7-30

احسان اسماعیلی طاهری؛ حبیب آتش روز؛ سید رضا میراحمدی؛ شاکر عامری


کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 7-25

10.29252/jalc.2022.101979

احسان اسماعیلی طاهری؛ ابوالفضل رضایی


نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 11-36

سیدمحمدرضا ابن‌الرسول؛ مرضیه قربانخانی


نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

علی گنجیان خناری؛ سیّد حسین حسینی


داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

مجید صالح‌بک؛ سمیه‌السادات طباطبایی


معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392

علی اکبر نورسیده؛ عبد علی فیض‌الله‌زاده؛ جواد ماستری فراهانی


السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393

سیدابراهیم آرمن؛ صابر مختاری صومعه علیایی


انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟

دوره 9، شماره 19، دی 1398

علی اصغر آخوندی؛ علی راد


پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-34

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ ابراهیم ناطق تجرق؛ علی خالقی


روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی

دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 30-52

10.29252/jalc.2021.221059.1021

ابوالحسن امین مقدسی؛ نوید پیری؛ مهدی ترک شوند